GENÇLİK

Gençler arasında girişimcilik kültürünü, gönüllülük kültürünü geliştirmek, sınır ötesi iyi uygulamalar ve işbirliği için tarafları yakınlaştırmak, bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek.

KADIN

Kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak, kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara plan ve programlara, “toplumsal cinsiyet bakış açısı”nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Engelli gençlere gönüllülük çerçevesinde sınır ötesi hareketlilik fırsatı yaratarak onları yeni dünyalarla tanıştırıp yaşamlarına olumlu dokunmak, hoşgörü, dil becerisi ve kültürel zenginlik kazandırmak.  Mültecilerle ilgili sosyal toplumsal  sorunların çözümünde ulusal ve uluslararası kuruluşlara  analitik ve teknik danışmanlık sağlamak. Gönüllülük ve Gönüllü yönetimi planlamak.

EĞİTİM

Proje tabanlı odak sorunlarla ilgili uluslararası katılımlı eğitim kursları düzenlemek. Yüz yüze ya da teknoloji destekli eğitim çözümleri geliştirmek. Sorun analizi çıktılarına dayalı uzman desteği vermek.

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Web tabanlı  teknoloji destekli eğitim altyapıları desteği ve yönetimi sağlamak.

ÇEVRE

Türkiye’ de her türlü tarım (organik, işlemesiz, iyi tarım uygulamaları, agro/eko turizm), hayvancılık, gıda, çevre, orman, kültür ve turizm ile uğraşan herkesin kadını ön plana çıkartarak Avrupa Birliği çerçevesinde gelişmesi için düşünceler üretmek ve bunları ilgili makamlara iletmek, uygulamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak,.Doğal kaynaklar, Kültürel Miras, çevre ve sosyal dialog çalışmalarında bulunmak ve fikirler üretmek.